Trafikkskader - Førerkortbeslag

Kontakt

Advokatfirmaet Heen har spesialisert seg på bil og trafikksaker. Vi hjelper uheldige bileiere over hele landet.

Vi bistår også i trafikksaker hvor politiet ilegger straff og/eller beslaglegger førerkortet. Mange av disse sakene handler om at føreren har kjørt for fort, vært involvert i en ulykke, brukt mobil ved bilkjøring eller vært ruspåvirket under kjøringen. I slike saker er det vanlig at politiet beslaglegger førerkortet ditt, samt at du ilegges straff i form av bot, samfunnsstraff eller fengsel.

Ofte vil førerkortet ditt bli beslaglagt på stedet ved en alvorlig fartsovertredelse eller ved ruspåvirket kjøring. Du skal da få spørsmål om du godtar beslag eller ikke. Vanligvis vil dette beslaget vare frem til politiet har etterforsket ferdig vegtrafikksaken. Saksbehandlingen kan variere, så dersom man samtykker så sier man ofte ja til beslag på svært lang tid. Dette kan være meget uheldig og medføre at saken ikke behandles på lang tid. I en slik sak anbefaler vi at sakens dokumenter innhentes og vurderes før et eventuelt samtykke til beslag gis eller trekkes tilbake.

Dersom du ikke samtykker, må politiet innen tre uker sende saken over til tingretten for rettslig overprøving av beslaget. Vi kan innhente sakens dokumenter å gi deg råd ut fra dette.

Tingretten avgjør kun om politiet skal få opprettholde beslaget frem til saken avgjøres ved endelig reaksjon. Advokat Heen har veitrafikkrett som spesialfag fra universitet og har bred erfaring i alt fra foreleggsaker til alvorlige bildrapssaker.

Vi har høsten 2021 bistått 3 klienter som har fått førerkortet beslaglagt på grunn av at de har vært involvert i trafikkuhell, (Kollisjon med syklist) og påstått Ruspåvirkning. Alle disse fikk førerkortet tilbake etter behandlingen i tingretten. Vi har også bistått en bilist som fikk et forelegg på kr 5.000 + 3 prikker i førerkortet for angivelig bruk av mobil ved bilkjøring. Etter korrespondanse med politiet ble forelegget og prikkene trukket tilbake.

© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram