Bil

Biladvokaten - Vi hjelper uheldige bilkjøpere over hele landet

Har du kjøpt eller solgt bil? Er du misfornøyd med bilen du har kjøpt? Har den feil og mangler selger ikke har opplyst om? Avviser selger din reklamasjon? Da kan vi hjelpe deg!

Vi i  Advokatfirmaet Heen har spesialisert oss på å løse slike konflikter og gjør vårt ytterste for at du skal få ett godt resultat. Vi bistår deg med å kreve prisavslag, heve bilkjøpet eller kreve erstatning for reparasjoner du har dekket. Du kan i en slik situasjon kreve at selger dekker alle kostnadene som skyldes at du har kjøpt en bil med feil og mangler.

Normalt vil din bilforsikring dekke det meste av utgiftene til advokat og teknisk sakkyndig dersom det er nødvendig. Vi samarbeider med svært dyktige tekniske konsulenter i de mest kompliserte sakene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller benytt vår chattefunksjon. Du kan også sende oss en e-post eller benytte kontaktskjemaet så får du en kostnadsfri førstehånds vurdering av din sak. Vi bistår også klienter som har solgt et kjøretøy.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

  Foreligger det NAF test eller Tilstandsrapport på bilen?

  Har selger/kjøper avvist ditt reklamasjonskrav?

  Nyttig informasjon i biltvister: 

  Biltvist

  Oppstår når det oppstår uenighet mellom kjøer og selger etter salg av et kjøretøy. Dersom du har kjøpt bil av en bilforhandler gjelder forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Har du kjøpt eller solgt privat gjelder kjøpslovens bestemmelser.

  Trenger du advokatbistand i en biltvist?

  Kjøpstvister om bil er ofte kompliserte og tidkrevende. Det er ofte en god investering å engasjere en dyktig advokat med bred erfaring på området. Dette kan sikre deg et rettferdig og godt resultat.  

  Har bilen en mangel?

  Vurderingen vil bero på hvordan bilens tilstand er beskrevet i annonse, kjøpekontrakt, korrespondanse med selger og hva som ble opplyst på kjøpstidspunktet. Dersom denne beskrivelse avviker fra bilens faktiske tilstand vil den som regel ha en mangel. Din nye bil har en mangel dersom den ikke er i den stand som du kan forvente i henhold til avtalen som er inngått. Er det ikke avtalt noe spesielt, skal bilen være i samsvar med det man normalt kan regne med ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og liknende. Eksempelvis vil det foreligge en mangel dersom det står i annonsen at bilen er rustfri, men den ved levering har store rustskader.

  Dersom det kan konstateres at bilen har en mangel, kan du gjøre gjeldende krav som retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning, jf. kjøpsloven § 30 og forbrukerkjøpsloven § 26. Dersom mangelen er vesentlig kan kjøpet heves og du kan kreve at selger dekker alle dine utlegg. Det kan være aktuelt ved for eksempel motorhavari, girkasseproblemer, større rustskader, større kostbare komponenter er defekte, selger har fortiet at bilen har hatt kollisjonsskade, eller at bilen har mange omfattende feil og mangler. Dersom bilen kun har mindre alvorlige feil og mangler kan du kreve at selger utbedrer feilene, du kreve prisavslag eller at selger dekker kostnadene til utbedring.

  Selger vil også være ansvarlig for å ordne/dekke kostnadene til transport av bilen tilbake til selger. I forbrukerkjøp vil du også ha krav på gratis leiebil.

  Utgifter til advokat dekket av forsikringen

  Din bilforsikring dekker normalt rettshjelp. Denne dekker det vesentligste av dine advokatutgifter og utgifter til teknisk sakkyndighet dersom det oppstår tvist med selger eller kjøper.

  Ved dekning via forsikringen betaler du som kunde normalt bare 20 % av advokatutgiftene samt en egenandel mellom kr 3 000 til 4 000. Forsikringsselskapet dekker resten, dvs. 80 % av kostnaden etter den faste egenandelen.   

  Din innboforsikring vil også kunne dekke advokatutgiftene. Forsikringsselskapet krever dokumentasjon for at det er oppstått en tvist før rettshjelp dekkes. Et reklamasjonskrav må være fremmet og avslått av selger.

  Reklamasjon

  For at din rett til å fremsette krav overfor selgeren på grunn av en mangel på bilen skal være i behold, må du reklamere på bilkjøpet. Reklamasjon bør sendes selger innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen.

  En reklamasjon bør være skriftlig, gjerne på e-post til selger fra kjøper om at gjenstanden man har kjøpt er beheftet med mangler, og at du ønsker å fremsette krav i den forbindelse. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven oppstiller ulike frister for å reklamere på kjøpet.

  Dersom fristene ikke overholdes, kan du som kjøper miste retten til å fremsette krav som for eksempel prisavslag eller heving.  

  Sakens videre gang etter reklamasjon

  Vi vil først forsøke å finne en løsning uten å blande inn rettslige instanser. Vi bør inn i saken så tidlig som mulig. Ofte oppnår vi en rask og god løsning for både kjøper og selger.

  Dersom selger ikke aksepterer heving eller annen reklamasjon så anbefaler vi at saken bringes inn for forliksrådet eller som en småkravsprosess til tingretten. Forliksrådet er en enkel prosess hvor partene har møtes og forliksrådet forsøker å mekle frem en forliksløsning. Dersom dette ikke fører frem så kan forliksrådet avsi dom innen visse rammer. Tvistesummen må være under kr 250.000 eller begge parter ber om dom.

  Gebyret til forliksrådet er kun kr 1.378 (2021) og dekkes av rettshjelpsdekningen. Saken kan også bringes inn for forbrukerrådet. Der er imidlertid saksbehandlingen svært lang. Som regel over ett år. Behandlingen her er gratis. Dersom det ikke haster med å få noen avgjørelse så kan dette være en grei løsning. Men veien via forliksrådet er vesentlig kortere og man kan få en rettskraftig dom mye raskere.

  © Advokatfirmaet Heen
  Utviklet av:
  pencilphone-handsetmap-marker
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram