Strafferett

Kontakt

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg.

Dette gjelder gjennom hele prosessen, fra politiets etterforskning starter til domstolen har avgjort saken. Vi anbefaler våre klienter å ta kontakt umiddelbart når etterforskning er iverksatt, for å kunne gi råd og veiledning.

Vi tilbyr forsvarerbistand til privatpersoner og foretak. Vi har bred erfaring fra alle typer straffesaker, men særlig innen områdene økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet, draps-, volds- og sedelighetskriminalitet, narkotikakriminalitet og rans- og vinningskriminalitet.

© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram