Arbeidsrett

Kontakt

Vi bistår ved arbeidsrettslige spørsmål.

Fokuset vil være å komme til en best mulig løsning for arbeidstaker og arbeidsgiver. Hovedregelen i norsk rett er at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven regulerer det som minimum skal tas med i en skriftlig arbeidsavtale.

Flere spørsmål kan oppstå ved en arbeidsrettslig konflikt. Vi bistår med å få klarhet rundt situasjonen, både for arbeidsgiver og arbeidstaker:

  • Er oppsigelsen lovlig?
  • Er formkravene i loven oppfylt?
  • Hva innebærer permittering?
  • Hva er en rimelig sluttpakke?
  • Foreligger grunnlag for nedbemanning?
© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram