Feil og mangler ved kjøp av bolig

Kontakt

Både kjøp og salg av ny eller brukt bolig kan bli et langvarig mareritt for mange bolig kjøpere/selgere. Advokatfirmaet Heen bistår både kjøpere og selgere som har kommet opp i en vanskelig tvist.

Dette gjelder i saker som gjelder eneboliger, leiligheter, og fritidseiendom. Svært mange av sakene som går for domstolene er tvister mellom kjøper og selger etter overtakelse av fast eiendom. Vi kan bistå med:

 • Krav om prisavslag og erstatning
 • Fremme krav om utbedring av mangel
 • Vurdere om avtalen kan kanselleres (heving)
 • Forhandlinger med motparten
 • Bistand i rettssaker
 • Skaffe gode sakkyndige

Forhandlingsløsninger

Erfaringsvis løses mange saker etter avhendingsloven gjennom forhandlinger. Det er ofte skjønnsmessige vurderinger knyttet til mangelsaker, og det vil nesten alltid være en betydelig økonomisk risiko, personlige belastninger og tidsbruk ved å ta saken til retten.

Vi vil derfor alltid undersøke om det er mulig å komme frem til en fornuftig minnelig ordning og gjennomføre slike forhandlinger.

Reklamasjon og undersøkelse

Etter norsk rett er det snevre tidsrammer for reklamasjon og dersom kjøper ikke reklamerer innen to til tre måneder etter at mangelen er oppdaget kan kravet være tapt. Det kan derfor være lurt å foreta en grundig undersøkelse straks etter overtagelsen.

Bolig og eiendom kjøpt "som den er"

Selv om boligen er solgt “som den er” eller “as is”, er det likevel å anse som en mangel dersom utbedringskostnadene vil koste 4-5 % av kjøpesummen. Fra januar 2022 er en slik formulering ulovlig.

Mangel

Boligen har kort fortalt en mangel når den ikke samsvarer med det som er avtalt og opplyst, eller ikke er i samsvar med offentligrettslige krav. All dokumentasjon knyttet til boligkjøpet må derfor gjennomgås grundig for å vurdere hva som er opplyst.

Vi har i vår praksis håndtert en rekke ulike saker knyttet til kjøp og salg av bolig bl.a.

 • Lekkasjer og fuktskader
 • Skadedyr som rotter og mus i gulv og vegger
 • Manglende drenering
 • Skjevheter ut over toleransekravene
 • Ulovlig utleie og ulovlig bruk
 • Arealsvikt
 • Mangelfull isolasjon
 • Mangler i forhold til brannkrav
 • Arbeid utført av ufaglærte

Takstmann/Bygningsingeniør

Ofte vil det være behov for å få en spesialist til å vurdere om det foreligger en mangel eller å for å vurdere hva utbedringen vil koste, f.eks. en bygningsingeniør eller takstmann.

Det er viktig å velge riktig spesialist og ofte vil det spare oss for mye unødvendig arbeid og usikkerhet. Vi gir også råd og veiledning om mandat og valg av takstmann. Din innboforsikring vil dekke utgifter til både advokat og sakkyndig i de fleste sakene.

Kostnadene for advokatbistand

I de aller fleste av sakene våre dekkes egne advokatutgifter og utgifter til sakkyndig bistand gjennom innbo- eller boligforsikringen. Du betaler kun en egenandel.

© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram