Ekteskap/Skilsmisse/
Oppløsning av samboerforhold

Kontakt

Ektepakt

En ektepakt er en avtale mellom ektefellene om fordeling av eiendeler og formuesforhold. Meningen er å skape forutsigbarhet ved et eventuelt brudd, samt kan det regulere forholdet til arvingene. En ektepakt kan bidra til forutsigbarhet ved en skilsmisse, fordi ektefellene allerede har tatt stilling til spørsmål som ofte er rot til konflikter ved samlivsbrudd. En ektepakt vil også kunne sikre en ektefelle mot den andre ektefelles kreditorer ved et brudd.

Ekteskapsloven stiller visse formkrav til en ektepakt for at den skal være gyldig. Ektepakten må være inngått skriftlig, og skal signeres av ektefellene samt to vitner. Vitnene skal være klar over at det er en ektepakt som signeres. Ektefellene og begge vitnene må være myndige og ved full sans og samling. Når ektepakten oppfyller ekteskapslovens vilkår, er den bindende for ektefellene og deres arvinger. Skal ektepakten ha vern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses.

Skilsmisse

Skilsmisse innebærer at eiendeler og gjeld skal fordeles mellom de to partene. Utgangspunktet er at partene selv kan avtale hvordan fordelingen skal være. I praksis ser man at partene ofte er svært uenige, og derfor har behov for bistand i forbindelse med skiftet.

Dersom man har regulert formuesforholdet mellom partene i ektepakt, kan dette forenkle skiftet. Skifteoppgjør kan være svært kompliserte. Det skal etableres en fordelingsnøkkel mellom partene basert på deres formuesforhold, og ulik gjeld skal tas med i beregningene.

Samboeravtale

Ekteskapsloven regulerer formuesforholdene mellom ektefeller. Det finnes ingen tilsvarende lov for samboerforhold. Ved inngåelse av samboerskap anbefales det derfor sterkt at partene setter opp en samboeravtale. Avtalen kan fastsette hvem som eier hva, hva som skjer med det man erverver sammen og gjerne hvordan eiendeler skal fordeles ved et eventuelt brudd.

Det anbefales at samboeravtalen oppdateres jevnlig. En samboeravtale kan bidra til et mindre konfliktfylt oppgjør etter bruddet, da dere allerede har avtalt hvordan dere ønsker at det skal skje.

Ved dødsfall vil en samboeravtale også skape forutsigbarhet for arvingene. Særlig i de tilfeller hvor man velger å ikke opprette testamente, vil en samboeravtale kunne være sentral i spørsmålet om hvem som har rett til hva i boet.

Samlivsbrudd

Det oppstår mange spørsmål ved et samlivsbrudd. Oppgjøret ved et samlivsbrudd er ikke regulert i loven. En samboeravtale kan gjøre bruddet mindre komplisert og oversiktlig. Dersom man ikke har inngått en samboeravtale, kan oppgjøret bli komplisert.

Utgangspunktet vil være at hver part overtar det han eller hun selv eier. I løpet av et samboerskap kan det hende man mister oversikten over eierskap til ulike eiendeler. Hvem skal da anses som eier av tingen?

© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram