Trafikkskader

Kontakt

Advokatfirmaet Heen har spesialisert seg på bil, båt og trafikksaker. Vi hjelper uheldige bil og båteiere over hele landet.

I dag går det det meste av korrespondanse via telefon og e-post. Litt avstander er ikke noe stort problem. Vi har klienter på Østlandet, på Sørlandet. Ja også i Nord Norge.

Har du kjøpt bil eller båt som du er misfornøyd med? Trolig kan den ha kjøpsrettslige mangler som gjør at du kan kreve prisavslag, kreve utbedring eller heve hele kjøpet. Vi hjelper deg fra reklamasjon og om nødvendig frem til du har en dom i hånda.

Har du problemer med forsikringsselskapet ditt og oppgjør etter uhell eller havari? Vi tar saken og hjelper deg mot selskapet ditt eller ansvarlig selskap.

Vi bistår også i trafikksaker hvor politiet ilegger straff og/eller beslaglegger førerkortet. Mange av disse sakene handler om at føreren har kjørt for fort, vært involvert i en ulykke eller vært ruspåvirket under kjøringen. I slike saker er det vanlig at politiet beslaglegger førerkortet ditt, samt at du ilegges straff i form av bot, samfunnsstraff eller fengsel.

Ofte vil førerkortet ditt bli beslaglagt på stedet ved en alvorlig fartsovertredelse eller ved ruspåvirket kjøring. Du skal da få spørsmål om du godtar beslag eller ikke. Vanligvis vil dette beslaget vare frem til politiet har etterforsket ferdig vegtrafikksaken. Saksbehandlingen kan variere, så i prinsippet sier man ja til beslag på ubestemt tid. Dette kan være meget uheldig og medføre at saken ikke behandles på lang tid. I en slik sak anbefaler vi at sakens dokumenter innhentes og vurderes før et eventuelt samtykke til beslag gis.

Dersom du ikke samtykker, må politiet innen tre uker sende saken over til tingretten for rettslig overprøving av beslaget. Vi kan innhente sakens dokumenter å gi deg råd ut fra dette.

Tingretten avgjør kun om politiet skal få opprettholde beslaget frem til saken avgjøres ved endelig reaksjon. Advokat Heen har veitrafikkrett som spesialfag fra universitet og har bred erfaring i alt fra foreleggsaker til alvorlige bildrapssaker..

Det finnes et utall andre bil og båttvister. Felles for dem alle er at vi kan hjelpe deg.

En vanlig bil eller båtforsikring har rettshjelpsdekning. Dette medfører at forsikringsselskapet ditt normalt dekker advokatutgiftene med unntak av en egenandel.

Om nødvendig samarbeider vi også med noen av Norges beste eksperter på båt og motor. Sakkyndige kan være nødvendig i enkelte kompliserte saker.

© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram