Feil og mangler ved kjøp av bolig, bil m.m

Kontakt

Dersom en vare ikke leveres som avtalt, har den en mangel. Dette kan gjelde både ved bolig eller løsøregjenstander som eksempelvis bil.

Konflikter mellom kjøper og selger oppstår ofte, og det kan være hensiktsmessig å kontakte en advokat for å komme fram til en løsning på problemet. Både hus og bil er solgt ”som den er”. Dette innebærer at kjøper at et ansvar for å gjøre undersøkelser før kjøpsavtale inngås. Kjøper må sørge for å gjøre de nødvendige undersøkelser, da hans rett til å klage i ettertid ikke gjelder i disse tilfellene.

Det er likevel noen unntak hvor kjøpsloven og avhendingsloven har lagt opp til at det foreligger en mangel selv om kjøper har gjort undersøkelser:

  • Selger har gitt feil opplysninger ved avtaleinngåelsen
  • Selger har holdt tilbake relevante opplysninger ved avtaleinngåelsen
  • Varen er i vesentlig dårligere stand enn det som følger av kjøpsavtalen

Det sentrale dersom du som kjøper vil reklamere på en eiendel du har kjøpt, er at du må reagere innen rimelig tid. I dette ligger at du må gi selger beskjed om at det er en mangel ved varen. Som regel kreves det at man reagerer i løpet av kun et par måneder fra man oppdager mangelen, ellers kan ditt krav om retting falle bort. Klage bør sendes på en måte som kan dokumenteres, eksempelvis gjennom e-post.

Vi bistår både kjøper og selger i slike konflikter

© Advokatfirmaet Heen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram